Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <PUNO.edu.PL

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <

> UTW <

> KKP <

> Doktorat <

> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <

> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!

- Konferencja Kwietniowa PUNO 2013 -

Przewodniczący Konferencji:
prof. zw. Władysław Miodunka
Uniwersytet Jagielloński

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Halina Taborska
Rektor PUNO

Wiceprzewodnicząca, koordynator programu:
dr Joanna Pyłat
PUNO

Sekretarz:
mgr Joanna Rachwał


Członkowie
zespołu programowego:


prof. dr hab. Dorota Praszałowicz
UJ

dr Katarzyna Zechenter
SSEES UCL

dr Agata Błaszczyk
PUNO

mgr Halina Stochnioł
PUNO

mgr Beata Howe
PUNO

mgr Magdalena Górka
PUNO

mgr Edyta Nowosielska
PUNO

mgr Danuta Nadaj
PUNOKONFERENCJA KWIETNIOWA 2013: "Szkolnictwo polskie w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej"

LONDYN, 13 kwietnia 2013

PUNO, realizując trzyletni projekt badawczy pod nazwą "Szkolnictwo polskie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej od roku 1918”, zapoczątkowany Konferencją Kwietniową w 2012 roku, serdecznie zaprasza na kolejną konferencję dotyczącą kwestii szkolnictwa polskiego w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, zaplanowaną na 13 kwietnia 2013 roku. Dedykowana jest ona, podobnie jak wszystkie Konferencje Kwietniowe PUNO, pamięci ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Tegoroczna konferencja organizowana jest we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Złoży się na nią kilkanaście referatów i panel dyskusyjny. Głównym jej celem jest analiza i ocena dorobku edukacyjnego i naukowego szkolnictwa polskiego w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej i współczesnej.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się:

- kierunki kształcenia językowego i kulturowego dzieci i młodzieży
- problemy i zasady funkcjonowania szkół sobotnich i szkolnych punktów konsultacyjnych w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej: Austrii, Białorusi, Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Rosji, Ukrainy, Włoch
- wybrane aspekty polskiego szkolnictwa wyższego
- rola Polskich Kampanii Wartowniczych w Niemczech Zachodnich w promowaniu nauki i kultury
- debata nad szkolnictwem polskim w prasie emigracyjnej

Bardzo gorąco zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie osoby i instytucje interesujące się historią i teraźniejszością polskiej edukacji poza granicami kraju oraz debatą nad przyszłością szkolnictwa polonijnego.


PROGRAM KONFERENCJI:

09.30 - 10.00 Rejestracja

10.00 - 10.10 Otwarcie konferencji. Powitanie: Rektor PUNO, prof. dr hab. Halina Taborska

10.10 - 10.30 prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński:
Wykład wprowadzający: "Sytuacja języka polskiego w Europie Centralnej i jego znaczenie w edukacji krajów środkowoeuropejskich".

10.30 - 10.50 dr Joanna Pyłat, Polski Uniwersytet na Obczyźnie:
Specyfika i charakter Polskiej sekcji SHAPE International School (Belgia) - program nauczania a rzeczywiste potrzeby kształcenia polskiego dzieci oficerów i żołnierzy służących poza granicami RP

10.50 - 11.10 dr Agnieszka Szajner (Ateny):
Integracja międzykulturowa uczniów szkoły polskiej w Atenach

11.10 - 11.30 dr Maria Małaśnicka-Miedzianogóra, Przewodnicząca
Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej:
Oświata polonijna w nordyckich modelach edukacji ojczystej

11.30 - 11.50 Przerwa na kawę

11.50 - 12.10 prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach:
Wybrane problemy szkolnictwa polskiego w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej z perspektywy prasy emigracyjnej

12.10 - 12.30 dr Łukasz Wolak, Uniwersytet Wrocławski, Centrum Studiów
Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta:
Szkolnictwo polskie w RFN pod egidą Zjednoczenia Polskich Uchodźców w latach 1951-1969

12.30 - 12.50 dr Agata Błaszczyk, Polski Uniwersytet na Obczyźnie:
Szkoły wyższe we Włoszech w latach 1944-1947

12.50 - 13.10 dr Agnieszka Małek, Uniwersytet Jagielloński:
Współczesny charakter szkolnictwa polskiego we Włoszech

13.10 - 13.30 dr Jerzy Kowalewski, Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu
Lwowskiego:
Globalizacja nauczania języka polskiego a perspektywy edukacji polonistycznej na Ukrainie

13.30 - 14.30 Przerwa na lunch

14.30 - 14.50 mgr Małgorzata Stefanowicz, Uniwersytet Jagielloński:
Przeobrażenia w systemie oświaty polskojęzycznej na Litwie po 1991r.

14.50 - 15.10 mgr Dorota Koszutska, Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech:
Oświata polska w Berlinie a działalność Polskiego Towarzystwa Szkolnego PTS "Oświata”

15.10 - 15.40 prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński:
W stronę ofensywy oświatowej - o potrzebie szerszej debaty na temat szkolnictwa polskiego poza Krajem

15.40 - 16.00 Przerwa na kawę

16.00 - 18.00 Dyskusja Panelowa. Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

Pobierz: PROGRAM [.pdf]

Sprawozdanie z Konferencji 2013
AUTOR: dr Joanna Pyłat, PUNO


Konferencja Kwietniowa PUNO 2013 odbyła się w Londynie, w dniu: 13 kwietnia 2013 (sobota), w Sali Malinowej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK), od godz. 10.00 do godz. 18.00


Sponsorzy:

Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów

Polski Ośrodek
Społeczno-Kulturalny

Towarzystwo Przyjacół
Dzieci i Młodzieży w Londynie

Zjednoczenie Polskie w
Wielkiej Brytanii

Pani Krystyna Muraszko

Polish Deli

_________________________


UWAGA:

Prosimy o zgłaszanie tematów na Konferencję Kwietniową PUNO 2014, która odbędzie się w dniu 12/04/2014, a dotyczyć będzie problematyki szkolnictwa polskiego na pozostałych kontynentach.

_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________